Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

14:15
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a my mieliśmy tylko chwilę.
— Dżuma
Reposted bygreywolfbadbloodxunforgetableniskowowikszxvcthbylejakalikearollingstoneBrunettSoManyTimesITryToForgetfreewaywalkthemoonlittlewhiteliesmiscauliflowerhesiamelalottibluebellheavencanwaitohfucktycznieheadsbangbangmyegofrytkatosiamy-lifemothsdevourerVostoksorrisohoneybunnyzanetaqueellmoniczkuu
14:13
Nasza miłość na pewno wciąż trwała, ale po prostu była bezużyteczna, ciężka do udźwignięcia, bezwładna w nas, jałowa jak zbrodnia lub potępienie. Była tylko cierpliwością bez przyszłości i upartym czekaniem.

- Dżuma 
14:11

"Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?"

Haruki Murakami

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:10
6448 983a 390
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
14:10
14:10
6979 df97 390
Charles Reznikoff. Tł. P. Sommer.
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
14:10
14:10
7161 9f1a 390
Chiara Lombardi
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
14:10
7234 00ac 390
Eric Bowman "What We Never Talk About"
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
14:10
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak
— Grażyna Jagielska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBilora Bilora
14:10
7239 3136 390
Laura Makabresku aka Kamila Kansky
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
14:09
7565 5ebb 390
Ilya Brezinski
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
14:09

"Wszystko musi mieć swoją formę. Nieobecność musi mieć formę szczególnie wyszukaną".

Hanna Krall "Wyjątkowo długa linia"

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09

"– Za czym tęskni pan najbardziej?
– Za ciszą".

Tadeusz Różewicz "Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem"

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09

"I wiosna przyniosła mi okropny śmiech idioty".

Arthur Rimbaud

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09

"Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09
7574 eed0 390
Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09

"Pożyję tu jeszcze trochę i zobaczę, co się stanie, pomyślała. Umrzeć zawsze mogę później. Prawdopodobnie".

Haruki Murakami

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09

"Zbieram książki, których nie zdążyłem przeczytać, filmy nieobejrzane, rozmowy z najbliższymi nieprzeprowadzone, wyznania miłości nigdy z braku czasu, nastroju, skupienia niewypowiedziane. Jest co robić!"

Jerzy Stuhr

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
14:09

„Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie”.

— Franz Kafka

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...