Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

21:29
0294 5e6c 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
21:29
Reposted fromprzegrany przegrany
21:29
21:28
Reposted fromprzegrany przegrany
21:28
21:28
2359 427f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
21:28
21:28
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viainspirations inspirations
21:28
0878 5c22 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viainspirations inspirations
21:28
21:28
2941 d5f0 390
Reposted fromfreakish freakish viainspirations inspirations
21:28
21:27
21:27
9065 c26b 390
Reposted fromcogitavi cogitavi viakatisz katisz
21:27
1352 c950 390
Reposted fromnutt nutt viakatisz katisz
21:27
The trouble is that we have a bad habit, encouraged by pedants and sophisticates, of considering happiness as something rather stupid. Only pain is intellectual, only evil interesting. This is the treason of the artist: a refusal to admit the banality of evil and the terrible boredom of pain. 
— Ursula LeGuin
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
21:26
7745 5f2d 390
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaPoranny Poranny
21:26
4546 d692 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
21:17
21:17
0089 093a 390
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...