Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

21:14

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?

— Wojciech Tochman
Reposted fromaleander aleander viabadblood badblood
21:14
8346 e3da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
21:14
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabadblood badblood
21:14
8620 cfe1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
21:14
8561 5943 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
21:14
6505 98d4 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viabadblood badblood
21:14
7342 53a1 390
Reposted frommiischa miischa viabadblood badblood
21:14
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
21:14
21:14
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
21:13
1623 b553 390
Reposted fromBabson Babson viabadblood badblood
21:13
3378 3d2e 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabadblood badblood
21:13
21:13
21:13
9568 434f 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabadblood badblood
21:13
8196 193d 390
Reposted fromcvx cvx viabadblood badblood
21:13
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromsilkydreams silkydreams viabadblood badblood
21:13
5485 d172 390
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule viabadblood badblood
21:13

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viabadblood badblood
21:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...