Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

20:33
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viatake-care take-care
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
7484 76ea 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatake-care take-care
20:31
9016 3614 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
20:31
9465 12b6 390
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
20:30
20:30
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viaprettylitlleliar prettylitlleliar
20:30
20:30
7442 8cb5 390
20:30
4850 cdf9 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasilkydreams silkydreams
20:30
1600 a209 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams

October 25 2018

16:05
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream via4777727772 4777727772
16:05
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz via4777727772 4777727772
16:05
7040 bed0 390
Reposted fromnalezycie nalezycie via4777727772 4777727772
16:05
8877 6571 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:05
Reposted from4777727772 4777727772
16:04
8882 23f8 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...