Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

20:34
6834 79b9 390
Reposted fromfrendzel frendzel vialacrimas lacrimas
20:33
20:33
Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care
20:33
1332 4b30 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viatake-care take-care
20:33
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
20:33
20:33
Śniłam o nim Śniłam o nas Śniłam pocałunek I śniłam usta Śniłam Tajemnie  Śniłam bajkę Podzieliłam ją na ćwierć Na nas i na was Na siebie i na niego
— losing my mind / 07.06.19
Reposted fromriseme riseme viatake-care take-care
20:33
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viatake-care take-care
20:32
20:32
20:32
20:32
20:32
7484 76ea 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatake-care take-care
20:31
9016 3614 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
20:31
9465 12b6 390
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
20:30
20:30
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viaprettylitlleliar prettylitlleliar
20:30
20:30
7442 8cb5 390
20:30
4850 cdf9 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasilkydreams silkydreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...