Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

16:05
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream via4777727772 4777727772
16:05
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz via4777727772 4777727772
16:05
7040 bed0 390
Reposted fromnalezycie nalezycie via4777727772 4777727772
16:05
8877 6571 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:05
Reposted from4777727772 4777727772
16:04
8882 23f8 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:04
0763 d9c4 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:03
1119 90f7
Reposted from4777727772 4777727772
16:03
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
16:03
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla via4777727772 4777727772
16:03
1985 c65f 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:03
2327 8be3 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:03
2329 efaa 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:02
2330 246a 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:02
2331 ca58 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:02
2333 a7d7 390
Reposted from4777727772 4777727772
16:01
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:01
16:00
4566 5053 390

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

15:59
0784 06b3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...