Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

11:42
11:42
Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
11:42
chłopaki, odwagi i powodzenia, życie jest tylko jedno
i jak to napisał Kundera ,,nie ma nic prostszego, jak zmienić sytuację'', trzymam kciuki ;)
11:40
6888 f7b4 390
11:40
6851 61bc 390
11:40
9508 3bbe 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
11:40
5839 49c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
11:40
0551 ae4c 390
11:39
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viabadblood badblood
11:39
0623 1397 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viabadblood badblood
11:39
6219 a1d8 390
11:37
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
11:37
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viabadblood badblood
11:37
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
11:37
11:37
11:37
11:37
11:36
'W trzecim miejscu mieszkam w jeden rok, ciągle jestem jakby nie wiem gdzie...'
— Płuca zlepione topami
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
11:36
2717 2d72 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...