Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

20:00
8288 24e8 390
20:00
19:59
19:59
2096 4efc 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:42
i wiedział, że nie wolno mu przystąpić do nieuczciwej gry, która doczesne podaje za wieczne, a małe za wielkie, że nie wolno mu przystąpić do do nieuczciwej gry zwanej miłością
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
19:12
Przyszedł znowu w ostatniej chwili, a przychodzenie w ostatniej chwili było jego dumą. Wszyscy inni przychodzili według wcześniej przemyślanego planu, toteż żyli całe życie bez niespodzianek.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted byjointskurwysyniammistakepkz451peresekereblacktoblacksweetnothinggblockedzwariowalamdancingwithaghostmagolek22tobecontinuednatory
19:04
A nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
19:03
A potem mówił jej, że on sam nie ma domu, albo - mówiąc inaczej -  że jego domem są jego kroki, jego marsz, jego podróże. Że jego dom jest tam, gdzie otwierają się nieznane horyzonty. Że może żyć, tylko przechodząc z jednego snu do drugiego, z jednego krajobrazu w inny, i że gdyby został dłużej w jednej dekoracji, umarłby.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted bydarkanes darkanes
19:00
Ksawery odpowiedział, że dom to nie bieliźniarka ani ptak w klatce, ale obecność człowieka, którego kochamy.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
18:18
1191 4fd4 390
Reposted fromsarazation sarazation viaadriannak adriannak
18:18
0147 ccb5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaadriannak adriannak
18:18
2849 dd85 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaadriannak adriannak
18:18
9203 3cbd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
18:18
5555 d1e6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
18:18
6544 1d99 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaadriannak adriannak
18:18
1602 8331 390
Reposted fromsarazation sarazation viaadriannak adriannak
18:17
4743 5875 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
18:16
9520 be4b 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaPoranny Poranny
18:16
18:16

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl