Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

22:25
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
22:25
22:25
Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, 
że dotychczasowe wyjaśnienie nie jest wystarczające.
— Eugène Delacroix
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
22:25
Każdemu z nas ktoś został przeznaczony. Ktoś, kto nie pasowałby do nikogo innego.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viainspirations inspirations
22:24

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
22:24
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viagrzej grzej
22:24
8668 3f83 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaelles elles
22:24
9744 bbdf 390
Reposted fromtontonvoyeur tontonvoyeur viaPoranny Poranny
22:24
8837 f699 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
22:23
9227 78e4 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
22:23
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
22:23
9223 89e0 390
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
22:22
22:22
8624 28da 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
22:22
22:22

March 23 2018

21:18
W życiu ma się albo wymówki, albo wyniki.
— MIŚK
21:18
Najwięcej robi ten, kto robi jedną rzecz dobrze.
— MIŚK
21:14
Patrzył na nią i uświadamiał sobie, że jest piękna i że przykro mu będzie od niej odejść. Ale świat za oknem był jeszcze piękniejszy. A jeżeli dla niego opuści ukochaną kobietę, wówczas ten świat będzie jeszcze droższy o wartość zdradzonej miłości.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted bygreywolf greywolf
21:12
Ksaweremu przyszło na myśl, że skoro nie może ocalić tego straconego życia, musi uczynić wielkim to, które teraz właśnie przeżywa.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted bykashasrasha kashasrasha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...