Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

13:11
13:10
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaromantycznosc romantycznosc
13:10
8674 beaf 390
13:10
4809 18b1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaromantycznosc romantycznosc
13:10
Reposted fromFlau Flau viaromantycznosc romantycznosc
13:10
Nikt pewnie nigdy nie nauczył Cię prostej odpowiedzialności za swoje myśli i decyzje. Żyłeś dotychczas w chaosie, który czasem przybierał pozory spokoju, więc nauczyłeś się tak nawigować przez codzienność, żeby chować się przed burzami i wykorzystywać momenty ciszy.
13:09
13:09
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
13:09
8466 0495 390
13:09
7640 a7c6 390
13:09
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viaromantycznosc romantycznosc
13:09
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaromantycznosc romantycznosc
13:09
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viaromantycznosc romantycznosc
13:08
8071 50a9 390
13:08
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
13:08
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
13:08
4412 e230 390
13:08
13:08
13:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...