Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2020

16:55
i powiedział, że nie wie, czy mówi językiem rozsądku, mówi natomiast językiem oczywistości, a to siłą rzeczy nie jest to samo

- Albert Camus "Dżuma" 
16:44
Kochałam cię, ale teraz jestem zmęczona... Nie jestem szczęśliwa wyjeżdżając, ale nie trzeba być szczęśliwym, by zacząć na nowo. 
— Albert Camus, Dżuma
Reposted byBilora Bilora
16:43
bywa tak, że cierpi się długo, nie wiedząc o tym

- Albert Camus "Dżuma" 
16:39
6973 5f5c 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaPoranny Poranny
16:38
8007 e923 390
Reposted fromNux Nux viadefinition-of-sex definition-of-sex
16:38
2240 32a8 390
Reposted fromNux Nux viadefinition-of-sex definition-of-sex
16:37
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viainspirations inspirations
16:37
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
16:37
3853 490c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
16:36
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viainspirations inspirations
16:36
16:36
16:36
8543 d0b9
Reposted fromZircon Zircon viainspirations inspirations
16:36
1765 a206 390
16:36

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viainspirations inspirations

January 30 2020

21:31
21:30
21:30
1519 4126 390

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial vialikearollingstone likearollingstone
21:30
Reposted fromshakeme shakeme viaparismonamour parismonamour
21:30
3946 16c7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl