Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

20:36
3721 3999 390
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood
20:36
9412 059a 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viabadblood badblood
20:36
7507 bdcc 390
Reposted fromLotte Lotte viabadblood badblood
20:36
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viabadblood badblood
20:36
4308 f628 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaretjiv retjiv
20:35
20:35
4589 b8e5 390
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viaunmadebeds unmadebeds
20:35
20:35
8082 58f7 390
20:35
Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialacrimas lacrimas
20:35
3938 ac85 390
Reposted fromsavatage savatage vialacrimas lacrimas
20:35
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialacrimas lacrimas
20:34
9372 8bf4 390
Reposted frompierdolony pierdolony vialacrimas lacrimas
20:34
6834 79b9 390
Reposted fromfrendzel frendzel vialacrimas lacrimas
20:33
20:33
Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care
20:33
1332 4b30 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viatake-care take-care
20:33
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
20:33
20:33
Śniłam o nim Śniłam o nas Śniłam pocałunek I śniłam usta Śniłam Tajemnie  Śniłam bajkę Podzieliłam ją na ćwierć Na nas i na was Na siebie i na niego
— losing my mind / 07.06.19
Reposted fromriseme riseme viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl