Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

13:04
4782 973e 390
Reposted fromnyaako nyaako viadualistycznie dualistycznie
13:04
9223 c06e 390
13:04
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa vianataliana nataliana
13:04
Bo w przyjaźni jest pewien rodzaj zakochania, taka fascynacja drugą osobą, że się chce z nią spędzać czas, robić z nią kolejne nowe rzeczy, wybierać bycie z nią zamiast z kimś innym.
— Ewa Konarowska
Reposted fromavooid avooid vianataliana nataliana
13:04
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianataliana nataliana
13:04
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
13:03
5516 037f 390
Reposted fromdoope doope vianataliana nataliana
13:03
9226 7113 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
13:03
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain vianataliana nataliana
13:03
2411 f431 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
13:03
0210 a78a 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianataliana nataliana
13:03
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianataliana nataliana
13:03
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianataliana nataliana
13:03
5714 0691 390
Reposted fromPoranny Poranny
13:03
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawakemeupx wakemeupx
13:03
1577 72cd 390
Reposted fromnebthat nebthat viawakemeupx wakemeupx
13:03
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viawakemeupx wakemeupx
13:03
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
13:03
4806 0974 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viawakemeupx wakemeupx
13:02
8591 464e 390
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl