Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

23:07
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:07
Reposted fromsavor savor viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:06
5735 1d5d 390
23:06
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
23:05
6488 ad48 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
23:05
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
23:05
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
23:05
You know, all that really matters is that the people you love are happy and healthy. Everything else is just sprinkles on the sundae.
— Paul Walker
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
23:05
4709 bc69 390
Reposted fromgirlafraid girlafraid viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:05
23:04
8651 7121 390
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:04
23:04
1185 42fc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
23:04
Reposted fromsilence89 silence89 viajoannna joannna
23:03
7045 d44f 390
Reposted fromnyaako nyaako viajoannna joannna
23:03
4132 8444 390
23:03
5543 8f90 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:03
6703 67bf 390
23:03
23:03
1045 01ae 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl