Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

18:05
0431 8fbe 390
Reposted fromzciach zciach viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:05
3986 3f0f 390
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:05
6814 98a3 390

wickedlovelyperfectlyimperfect:

This is a picture from the Curiosity Rover on Mars showing Earth from the Perspective of Mars. You are literally looking at your home from the Perspective of another planet. Epic times indeed

Reposted fromstefanohh stefanohh viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:05
18:05
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:05
18:05
1569 b0b2 390
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:04
1412 e9da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:03
9848 2b76 390

a-l-ancien-regime:

The gardens of Versailles this morning

Reposted fromkulamin kulamin viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:03
9969 9950 390

ask-the-fearling-rapunzel:

I will NEVER stop reblogging this.

18:02
4853 28f9 390
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:01
4807 264e 390
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
18:01
18:00
18:00
9372 8d82 390

alecsgrg:

Lofoten Islands | ( by Jude Allen )
17:59
17:59
1711 82cb 390
Reposted fromstroschek stroschek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
17:59
6378 28bc 390
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
17:58
1970 9f68 390

mrvalography Franklin Falls Trail

17:58
0160 3669 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl