Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

20:51
20:50
2864 f2ed 390
Reposted fromiloveyou iloveyou viapierdolony pierdolony
20:50
może się wszystko jakoś ułoży
— ponure prośby
Reposted frompierdolony pierdolony
20:50
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— Hart of Dixie
Reposted byrobxcoxchcesz robxcoxchcesz
20:15
Proszę was nie bójcie się samotności, nie bójcie się ciszy, nie bójcie się nudy, pamiętajcie że milczenie jest wymowne, że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje, miłość uśmiecha się, milczy, czeka na was.
— Tadeusz Różewicz
Reposted byjustonebulletdeparterturenobadassfromhelljeszczenie
20:12
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabadblood badblood
20:12
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viabadblood badblood
20:12
1765 3e7c 390
Reposted frommesoute mesoute viabadblood badblood
20:12
5502 337d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
20:12
1246 2a25 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viabadblood badblood

July 26 2017

19:28
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
19:28
19:28
6089 fce4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
19:28
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaoutoflove outoflove
19:28
3085 d74c 390

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

19:28
19:28
5873 1b7f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutoflove outoflove
19:28
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
19:28
1318 795d 390
19:27
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl