Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

00:47
6147 a608 390
00:47
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:47
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:47
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:47
1774 bb94 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:47
1524 ad12 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:47
4200 ad39 390
Reposted fromDennkost Dennkost viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:46
5213 2ecc 390
Reposted fromNajada Najada viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
00:46
Musisz odnaleźć nadzieję
i nie ważne, że nazwą Ciebie głupcem...
— Hey, Moja i twoja nadzieja
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
00:46
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
00:46
6554 8648 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadurowe adurowe
00:46
9766 528a 390
Reposted frommslexi mslexi viaadurowe adurowe
00:46
0626 c2ab 390
Reposted fromEkran Ekran viaadurowe adurowe
00:46
1782 1602 390
Reposted from21gramow 21gramow viaadurowe adurowe
00:46
6786 9239 390
Reposted fromscorpix scorpix viaadurowe adurowe
00:37
9211 53eb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaadurowe adurowe
00:37
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaadurowe adurowe
00:37
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaadurowe adurowe
00:37
00:37
8699 58bd
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl