Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

18:42
5528 16f7
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
18:42
5526 1402 390
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
18:42
5520 7453 390
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
18:42
18:41
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
18:41
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
18:41
“Life is more or less a lie, but then again, that's exactly the way we want it to be.” 
— ― Bob Dylan
Reposted fromsiegmunda siegmunda viainspirations inspirations
18:41
18:41
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viainspirations inspirations
18:41
Reposted frombeinthe beinthe viainspirations inspirations
18:41
3616 6162 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viainspirations inspirations
18:41
1313 0aba 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainspirations inspirations
18:40
0422 cd22 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viainspirations inspirations
18:40
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
18:40

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
18:40
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viainspirations inspirations
18:40
6045 a0d5 390
Reposted fromoutoflove outoflove
18:40
6047 c094 390
Reposted fromoutoflove outoflove
18:39
6054 649b 390
Reposted fromoutoflove outoflove
18:39
6055 056c 390
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl