Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

00:26
7459 817e
Reposted byfantazja fantazja
00:23
7458 f880 390
Reposted bygabuniawildheart18dualistycznieorchisdreams-come-trueradiculous-scream
00:21
7456 4808 390
Reposted byCymron Cymron
00:20
7455 6fc0 390
00:00
00:00
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— Antoine de Saint-Exupery

February 05 2018

23:59
7257 f4e9 390
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
23:59
Mam ochotę Cię poznawać i zaznać. Nauczyć się mapy Twoich  myśli i pieprzyków na ciele. Każdą stronę Twej opowieści życia, odkryć jasną stronę i ciemną, którą tak ukrywasz. Mam ochotę zatracić się w Tobie całkowicie, bez reszty.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
23:58
23:58
0127 bbd6 390
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaPoranny Poranny
23:58
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

February 03 2018

21:25
5164 1a4b 390
Reposted fromkalina21 kalina21 viajoannna joannna
21:23
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainspirations inspirations
21:23
21:23
6465 8d21 390

bosquhe:

Bosquhe

Reposted fromSkydelan Skydelan vianot-alice not-alice
21:23
Reposted fromFlau Flau vianot-alice not-alice
21:23

December 18 2017

20:07
4564 5675 390
Reposted bykebabfinatkadjLangleyirbjarbirbnuttnowaczi
19:34

"To, że ktoś chce zerwać z kimś kontakt na jakiś czas nie znaczy, że ten ktoś jest dla niego nikim. Czasami jest tak, że znaczy dla niego za dużo, a on nie może sobie z tym poradzić."

Reposted byirbjarbirb irbjarbirb
14:06
Nie ma nic potworniejszego od nieprzerwanego płaczu, odgłosu sypania się na kawałki.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl